Contributiesysteem

De contributie c.q. het lidgeld wat een lid van de vereniging dient bij te dragen wordt zonder tussenkomst van de eigen vereniging direct geïnd door de stichting. De stichting bepaalt per kalenderjaar de hoogte van de contributie. Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de contributie:

Aantal trainingen per week

1

2

3

4

5

Contributie per 2 maanden

€ 68,--

€ 136,--

€ 204,--

€ 272,--

€ 340,--

Contributie per jaar

€ 340,--

€ 680,--

€ 1020,--

€ 1360,--

€ 1700,--

De stichting maakt gebruik van digitaal factureren per twee maanden met 5 termijnen per jaar (Juli en Augustus is er geen facturatie vanwege vakantie. Omdat de contributie per kalenderjaar wordt vastgestelde zijn de twee maandelijkse termijnen als volgt ingedeeld:

1. Januari - Februari

2. Maart - April

3. Mei - Juni

3. September - Oktober

4. November - December

Betalingen dienen te geschieden bij aanvang van het kwartaal op ING Bank IBAN: NL94INGB0002990293 ten name van Stichting Topturnen Haaglanden Westland.

Bijkomende kosten

Vaste kosten

Door het jaar zijn door de stichting extra kosten te maken voor onder meer bondscontributie KNGU, inschrijfgeld NK traject plus eerste NK wedstrijd en wedstrijdpaspoorten welke als een jaarlijkse bijdrage gefactureerd zullen worden. Deze bijdrage is vastgesteld op € 75,--

Variabele kosten

Kosten voor de resterende wedstrijden zoals NK, regiowedstrijd, teamcup en kersttoernooi zullen apart per turner worden gefactureerd.

Onze turners dragen, zoals in voorgaand hoofdstuk is beschreven, bij alle wedstrijden een door STHW voorgeschreven wedstrijdtenue. Deze wordt door de leden van de verenigingen zelf betaald en wordt door STHW aangemeten en geleverd. Daarnaast is de mogelijkheid om via STHW benodigde accessoires aan te schaffen.

Omschrijving

Kosten

Trainingspak (jas / broek)

nog onbekend

Wedstrijdtenue (a / b / c)

nog onbekend

       a) Singlet

nog onbekend

       b) Flankbroek

nog onbekend

       c) Korte broek

nog onbekend

 

 

Sporttas model schoudertas

€ 30,--

Sporttas model rugzak

€ 30,--

 

Terug