Contributiesysteem

De contributie c.q. het lidgeld wat een lid van de vereniging dient bij te dragen wordt zonder tussenkomst van de eigen vereniging direct geïnd door de stichting. De stichting bepaalt per kalenderjaar de hoogte van de contributie. Voor het kalenderjaar 2015 bedraagt de contributie:

Aantal trainingen per week

1

2

3

4

5

Contributie per kwartaal

€ 80,--

€ 160,--

€ 240,--

€ 320,--

€ 400,--

Contributie per jaar

€ 320,--

€ 640,--

€ 960,--

€ 1280,--

€ 1600,--

De stichting maakt gebruik van digitaal factureren per kwartaal. Omdat de contributie per kalenderjaar wordt vastgesteld zijn de kwartalen als volgt ingedeeld:

1.       januari - februari - maart

2.       april - mei - juni

3.       juli - augustus - september

4.       oktober - november - december

Betalingen dienen te geschieden bij aanvang van het kwartaal op ING Bank IBAN: NL94INGB0002990293 ten name van Stichting Topturnen Haaglanden & Westland.

Bijkomende kosten

Vaste kosten

Door het jaar zijn door de stichting extra kosten te maken voor onder meer bondscontributie, inschrijfgelden en wedstrijdgelden. Deze kosten berekend de stichting direct door aan de leden van de verenigingen middels een jaarlijkse bijdrage en wordt in het tweede kwartaal gefactureerd.

Deze bijdrage is vastgesteld op: € 100,--

Variabele kosten

Onze turners dragen, zoals in voorgaand hoofdstuk is beschreven, bij alle wedstrijden een door STHW voorgeschreven wedstrijdtenue. Deze wordt door de leden van de verenigingen zelf betaald en wordt door STHW aangemeten en geleverd. Daarnaast is de mogelijkheid om via STHW benodigde accessoires aan te schaffen.

Omschrijving

Kosten

Trainingspak (jas / broek)

80,--

Wedstrijdtenue (a / b / c)

€ 120,--

       a) Singlet

€ 105,--

       b) Flankbroek

€ 52,50

       c) Korte broek

€ 30,--

 

 

Sporttas model schoudertas

€ 30,--

Sporttas model rugzak

€ 30,--

Rekstok- en ringleertjes

€ 36,50

Polsbandjes

€ 12,50

Turnschoentjes

€ 45,--

Sporttape

€ 3,--

 

Terug